ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์

ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์คือทรัพย์สินที่ใช้เพื่อการค้าหรือการลงทุนด้านธุรกิจ เช่น อาคารสำนักงาน, ตึกแถว, โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ มักจะมีมูลค่าสูง และมีรายได้คงที่จากการเช่าระยะยาว ซึ่งเป็นทางเลือกที่นิยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนเสถียรและระยะยาว
ไม่มีรายการ เป็นคนแรกที่ เพิ่มรายการ.
ค้นหาเมืองหรือเลือกเมืองยอดนิยมจากรายการ